Zlepšujeme pre vás trnavskú polikliniku

prvý mestský hackathon

Hecykveci je prvý trnavský hackathon, ktorého cieľom bolo zlepšenie budovy mestskej polikliniky a zákazníckej skúsenosti jej klientov.

Čo je to Hackathon?

Hackaton je inovativny formát, ktorý spája odborníkov z rôznych oblastí za účelom riešenia konkrétneho problému firiem alebo samospráv. Počas 24 hodín tímy zložené z architektov, dizajnérov, marketérov, IT profesionálov a iných odborníkov využili svoje skúsenosti a schopnosti, aby vymysleli a odprezentovali svoje plány, ako vylepšiť trnavskú polikliniku.

Trnavská poliklinika môže byť lepšia.
Ako?

Témou prvého trnavského hackathonu Hecykveci bolo zlepšenie fungovania mestskej polikliniky. Experti z rôznych fachov, od architektúry, cez dizajn, IT až po komunikáciou si mohli vybrať z 5 oblastí. Či už efektívny príchod a odchod jej klientov, vylepšenie čakární, návrh navigačného systému, komunikačný koncept alebo efektívnejšie využitie priestorov.

Tímom expertov pomohla verejnosť

Poliklinika slúži občanom, preto by práve oni mali byť v procese jej zlepšovania už od začiatku. V prípravnej fáze sme niekoľko mesiacov trávili výskumom medzi zákazníkmi, aby sme spoznali ich skúsenosti a pochopili skutočné potreby. Vďaka viac ako 670 respondentom komplexného výskumu mohli tímy navrhovať riešenia na mieru a zvýšiť tak šance na ich úspešnú realizáciu.

50 expertov,
24 hodín,
10 inovácií

Prvého mestského hackathonu sa zúčastnilo takmer 50 expertov z celého Slovenska, ktorí intenzívne 24 hodín pracovali v priestoroch Nádvorie Coworking-u. 10 tímov malo zastúpenie rôznych profesií od architektúry, cez produktový, grafický aj UX dizajn, IT ale aj študentov.

LB*What?!

1.miesto

Téma: Efektívnejšie využitie priestorov

Po návšteve polikliniky navrhol tento tím koncept námestí, ktoré by zlepšili komfort a imformovanosť návštevníkov aj orientáciu v budove. Koncept vychádza z modelu, ktorý dobre poznáme z miest – tak ako sa v mestách vieme orientovať podľa námestí, aj v poliklinike dokážu tieto drobné zázemia vytvoriť mentálnu mapu, ako sa po nej pohybovať. Navyše, námestia sú ostrovmi s pozitívnou emóciou, inkluzívnym priestorom, kde sa pacient aspoň na chvíľu cíti dobre a buduje si s inštitúciou vzťah.

Studio Mendelssohn

Špeciálna cena poroty

Téma: Návrh navigačného systému a komunikačný koncept

Tím študia Mendelssohn prišiel s návrhom lepšej navigácie pre pacientov. Ich riešenie spočívalo vo výmene starých neprehľadných navigačných tabúľ za nový a elegantnejší navigačný systém. Ich návrh taktiež obnášal zavedenie digitálnych kioskov, kde si pacient môže nájsť svojho lekára a vytlačiť lístok, ktorý mu pomôže s navigáciou k jeho ambulancii. Podobné lístky by mali k dispozícií aj ambulancie, aby lekári mohli jednoduchým vypísaním poslať pacienta tam kam potrebuje ísť.

E-soul

Téma: Efektívny príchod a odchod klientov

Riešenie tímu E-soul spočívalo vo vytvorení prehľadnej internetovej stránky, ktorá by umožňovala zistiť si informácie o všetkých ambulanciách a doktoroch na poliklinike. Okrem toho poskytovala možnosť vopred si zistiť trasu k ambulancií, aby sa mohli pacienti rovno po príchode vybrať správnym smerom.

iPark

Téma: Efektívny príchod a odchod klientov

Tím iPark sa zameral na zlepšenie parkovacieho systému trnavskej polikliniky. Navrhli nainštalovanie kamier, ktoré by snímali zaplnenosť parkoviska v reálnom čase. Miesto na parkovisku by ste si vedeli rezervovať cez jednoduchú aplikáciu a navigáciu priamo naň by zabezpečili svetelné tabule. Hlavnou výhodou tohto riešenia boli efektívne zriaďovacie a prevádzkové náklady.

What?!LB*

Téma: Vylepšenie čakární

Tím WhatLB vypracoval tzv. Manuál čakacích priestorov, ktorého cieľom bolo zabezpečenie 4 oblastí. Transparentnosť, ktorú chceli docieliť polopriehľadným sklom na ambulančných dverách. Efektivita využitia priestoru, pomocou tématických ostrovčekov na chodbách. Súkromie pacientov s využitím závesov v jednotlivých častiach novovybudovaných zón a zážitok, ktorý by pacient získal počas využívania týchto riešení a konceptov.

Future

Téma: Efektívnejšie využitie priestorov

Návrh tímu Future vyzdvihoval krásu polikliniky pri jej začiatkoch. Navrhli zrekonštruovanie fontány pri vstupe a jej znovuuvedenie do prevádzky. Radi by zrenovovali stoly a stoličky ktoré poliklinika aktuálne má a upravili osvetlenie aby bola poliklinika svetlejšia. Taktiež vytvorili časenkový systém pomocou jednoduchej aplikácie.

!

Téma: Komunikačný koncept

Najdôležitejšie je poslúchnuť hlas ľudu! S týmto presvedčením tvoril aj tím !(výkričník). Ich projektom bol takzvaný Názorožec. Išlo o vytvorenie digitálnych kioskov na rôznych miestach polikliniky, v ktorých by pacienti mohli poukazovať na problémy s ktorými sa stretli. Špeciálne určený tím by tieto podnety spracúval do riešení, ktoré by následne boli v priestore budovy polikliniky realizované.

Flow-Up

Téma: Komunikačný koncept

Projekt tímu Flow-Up hovorí sám za seba, a to doslova. Chalani totiž vytvorili digitálneho chatbota ktorý by pacientom odpovedal na otázky ktoré by sa týkali polikliniky. Pacienti by si tak vedeli zistiť, či ordinuje ich lekár, aké má otváracie hodiny, alebo kedy má dovolenku. Táto aplikácia by taktiež pomohla aj poliklinike, pretože by mohla posielať dôležité oznamy priamo do aplikácie pacientom.

A11 studio

Téma: Návrh navigačného systému a komunikačný koncept

A11 studio sa rozhodlo pre vytvorenie unifikovaného portálu polikliniky. Portál by obsahoval všetky podstatné informácie o poliklinike a lekároch aj s ich hodnotením. Ďalej v rámci komunikačného konceptu tím navrhoval obmedzenie priestoru na oznamy pre jednotlivé ambulancie, čím by ľudí zbavil od množstva vizuálneho smogu. V neposlednom rade by si klienti na portáli mohli na videu priamo pozrieť cestu do vybranej ambulancie, pre efektívnejšiu orientáciu v priestore.

trnavskapoliklinika.sk

Téma: Efektívny príchod a odchod klientov a komunikačný koncept

Web developer Marek Gogoľ vytvoril funkčný prototyp stránky www.trnavskapoliklinika.sk . Jeho web obsahuje všetky informácie od ordinačných hodín cez diéty k rôznym diagnózam, až po objednávací systém pre lekárov. Dokonca funkcionalitu, ktorá umožňovala naplánovať cestu do ambulancie so zohľadnením na špeciálne potreby jednotlivých pacientov ako napríklad potreba invalidného vozíka a pod.

previous arrow
next arrow
Slider

Mestskú polikliniku zlepšujeme spoločne

Počas hackathonu mali tímy k dispozícií mentorov z lekárskeho prostredia, zástupcov mesta, Inštitútu zdravotnej politiky aj organizátorov. Ich hlavnou rolou bolo poskytnutie spätnej väzby a „konfrontovanie s realitou“ tak, aby návrhy tímov spĺňali hodnotiace kritériá a podmienky uplatnenia v praxi.

Adam Brocka

Kiuub

Slavo Tuleja

Kiuub

Rado Hankovský

Kiuub

Marek Šulík

Echo Advertising

Jakub Hrušovský

Echo Advertising

Vojto Kósa

Echo Advertising

Martin Smatana MSc.

Inštitút zdravotnej politiky

Mgr. Michaela Laktišová

Inštitút zdravotnej politiky

PhDr. Melánia Baroková, MPH

Dôvera – Zdravotná poistovňa

Ján Baláž

Cube Studio

MUDr. Mário Móro

Detský a dorastový lekár 

Mudr. Andrej Zlatoš

Lekár klinickej imunológie a alergológie

Ďakujeme našim partnerom:

Generálny partner

Organizátor

Odborný garant

Hlavní partneri

Podporovatelia

Mediálni partneri

  • About Us
  • Contact
  • Terms & Conditions